Text Box: π
Text Box: etropartner 

Text Box: P
I
Text Box: nternational A.S

PI kan også tilby leie av næringslokaler ute på Ålgård.

Lokalene er i umiddelbar nærhet av kongeparken, se kart:

Næringslokale til leie